Bài 1 – Xây dựng quy trình kinh doanh Spa: Xem tại đây !

Bài 2 – Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh: Xem tại đây !

Bài 3 – Xây dựng văn bản biểu mẫu: Xem tại đây !

Bài 4 – Xây dựng quy chuẩn Spa: Xem tại đây !

Bài 5 – Quy trình làm việc tại Spa: Xem tại đây !

Bài 6 – Thiết kế điểm chạm khách hàng: Xem tại đây !

Bài 7 – Kịch bản chăm sóc khách hàng: Xem tại đây !

Bài 8 – Quy trình chăm sóc khách hàng: Xem tại đây !

Bài 9 – Thiết kế phễu khách hàng Spa: Xem tại đây !

Bài 10 – Quy trình sử dụng thiết bị spa: Xem tại đây !

Bài 11 – Quy trình marketing Spa: Xem tại đây !

Bài 12 – Quy trình Quản lý nhân sự: Xem tại đây !

Bài 13 – Quy trình quản lý tài chính Spa: Xem tại đây !

 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG SPA

Quy trình kinh doanh Spa